Doprava

Zboží skladem je odesíláno během 1 až 2 pracovních dnů , v případě nějakých komplikací Vás budeme kontaktovat.
 
 
 

Způsob dopravy

PPL

na dobírku - 178,- Kč vč. DPH

platba převodem - 139,- Kč vč. DPH

Spolehlivá přeprava balíků
Zasílání balíku s PPL znamená, že dorazí rychle a bezpečně.

Spolehlivé doručení balíku během stanovených standardních časů doručení je silnou stránkou PPL. Tuzemské balíky se dostávají na své místo určení obvykle následující pracovní den. V Evropě je zpravidla standardní čas doručení do sousedních zemí 24 až 48 hodin.

PPL doručuje balíky od pondělí do pátku během běžné pracovní doby. Jestliže si odesílatel nesjedná žádné přepravní pojištění, pak PPL poskytuje náhradu škody v rámci ručení ze zákona až do hodnoty zboží, maximální do 6.000,- Kč na 1 balík. Pro cenné zboží je k dispozici připojištění.

 ____________________________________________________________________________________

Zásilkovna - Nejširší síť nezávislých výdejních míst v ČR a SR 

pouze pro balíky do 5 kg 

s dobírkou - 118,- Kč vč. DPH

platba převodem - 79,- Kč vč. DPH

  • Zboží si vyzvednete osobně na 269 pobočkách.
  • Pouze pro balíky do 5 kg (jinak budou odeslané PPL za standardní cenu).
  • Seznam poboček - Zásilkovna.cz a Zásilkovna.sk
  • Podání na poštu dalších států
____________________________________________________________________________________

Osobní odběr - LIBEREC

Zdarma

  • Zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese Chrastavská 262/6, 46001 Liberec.
  • Od 8:00 do 16:30 každý den.

____________________________________________________________________________________

Cena se připočte k objednávce při výběru dopravy.
O odeslání objednávky budete vyrozuměni e-mailem.

Balení zboží

Zboží je baleno do pevných kartonů a řádně probaleno skartovaným papírem, polystyrenem nebo dalšími typy materiálů vhodnými pro balení takovýchto zásilek.

_____________________________________________________________________________________ 

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník/ dále rovněž jako NOZ/ a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

“Prodávající “ je LALO s.r.o. , 
Chrastavská 262/6, Liberec 460 01, 
tel + 420 608704928
e-mail: obchod@vse-do-domu.cz, 
IČO :273 29 305, DIČ: CZ273 29 305

“Kupující“je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (emailem). V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady ,tj. musí uvést o jaké vady se jedná. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a dodací list.
V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží o jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručením dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje ,že obal zboží je nepoškozený. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. V opačném případě musí nahlásit škodu přepravci.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k použití (návod k obsluze) .V případě užívání výrobku v rozporu s návodem nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající s provozu produktu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím,tj. dnem na dodacím listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

Vyřízení reklamace

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží-nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud není dohodnuto jinak.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu se lhůta k vyřízení reklamace počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Vzor reklamačního protokolu

Firma :
Ulice :
Město PSČ:
Název zboží:
Datum:
Číslo a název dokladu:
Stručný popis závady:
Přílohy( fotografie ):